Minister Przemysław Czarnek wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Naruszenia i ograniczenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa”. Wydarzenie zorganizowało Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas konferencji głos zabrali eksperci, naukowcy, przedstawiciele świata polityki i mediów.

Wolność wyznania w przestrzeni publicznej
– Błąd jest w rozumieniu art. 25 ust. 2 Konstytucji. Państwo nie może być neutralne wobec łamania praw człowieka, wobec brutalizacji życia w każdym jego obszarze. Mamy prawo do głoszenia naszych poglądów filozoficznych, religijnych oraz światopoglądowych, także w życiu publicznym. Bez tego prawa przepis o neutralności jest całkowicie pusty i jest utopią, a każda utopia prowadzi do nieszczęścia. Nie można zachować się neutralnie wobec zabójstwa człowieka, eutanazji, komunizmu bolszewickiego czy marksizmu – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji „Naruszenia i ograniczenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa”.

W swoim wystąpieniu szef MEiN nawiązywał również do przemian cywilizacyjnych, które w ostatnich dekadach zmieniły oblicze społeczno-kulturowe Europy Zachodniej.

– Wystarczy spojrzeć na, to co się dzieje w Europie Zachodniej na przestrzeni ostatnich 30 lat, jakie zaszły potężne zmiany społeczne w strukturze społecznej, kulturowej, religijnej. Nie ma Zachodu, jaki znaliśmy. Te procesy są nieodwracalne – podkreślał Minister.

Tematyka konferencji
Organizatorem dwudniowej konferencji było Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wykład inauguracyjny „Wyzwania dla obrońców wolności religijnej w społeczeństwach świeckich” wygłosiła prof. Mary Ann Glendon z Uniwersytetu Harvarda. Podczas konferencji przewidziano kilka paneli dyskusyjnych:

  • Prześladowania chrześcijan – doświadczenia historyczne w kontekście praw człowieka,
  • Wolność religijna – perspektywa indywidualna i kolektywna,
  • Antyreligijność – praktyka naruszeń wolności religijnej.

Pierwszy dzień obrad zakończyła dyskusja pod tytułem „Wolność religijna w debacie publicznej” z udziałem publicystów i dziennikarzy.

Działalność Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
Centrum Badań Polityki Europejskiej jest jednostką badawczą działającą w ramach Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Prace badawczo-naukowe CBPE SWWS koncentrują się na zagadnieniach związanych m.in. ochroną wartości cywilizacji europejskiej osadzonej na fundamentach etyki chrześcijańskiej.

Konferencja jest okazją do zaprezentowania działalności instytutu, promocji jego raportów i analiz, w tym m.in. „Ewolucja pojmowania wolności religijnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” czy „Praktyka realizacji wolności religijnej w wybranych krajach Europy”.