Minister Przemysław Czarnek wraz z mieszkańcami gminy Baranów uczestniczył w uroczystych obchodach upamiętniających bohaterów naszej wolności. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele w Baranowie. Następnie Minister udał się pod pomnik upamiętniający 10-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pod pomnikiem odśpiewano hymn narodowy oraz złożono wieńce.

Polska jest dobrem wspólnym obywateli
– Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli – powiedział Minister powołując się na Konstytucję z 1997 r. oraz Konstytucję z 1935 r.

– Samo państwo, nie jest celem samym w sobie, tak jak dom nie jest celem samym w sobie. Jest środkiem do realizacji wszystkiego tego, co w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa oraz narodu jest najważniejsze. Bez domu nie da się rozwijać rodziny, bez państwa nie da się rozwijać narodu. Dom to nie tylko środek do realizacji rozwoju intelektualnego, edukacji, wychowania, ale też celu, jakim dla ludzi wierzących jest zbawienie – podkreślił Minister.

Polska to nasza matka
Ojczyzna jest naszą matką, o matce nie mówi się źle. Bez niej by nas nie było, bez niej nie jesteśmy w stanie się rozwijać, bez niej nie będzie przyszłych pokoleń.

– To jest nasza matka, ta Ojczyzna – mówił jeden z najwybitniejszych Polaków Jan Paweł II. O matce nie mówi się źle, powtarzają to chociażby Polacy z macierzy polskiej w Niemczech, którzy takie przykazanie, piąte swoje przykazanie mają jeszcze od lat 30. XX wieku – powiedział Minister zwracając się do uczestników obchodów.

Jesteśmy członkami sztafety pokoleń
Wracając do wydarzeń z 1918 r. oraz 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister powiedział o obowiązku, jaki my – Polacy mamy do wypełnienia.

– Jesteśmy członkami wielkiej sztafety pokoleń, która rozpoczęła się ponad 1050 lat temu. I w tej sztafecie wszyscy nasi przodkowie przejmowali pałeczkę niepodległości. Przejmowali pałeczkę suwerenności narodu polskiego i przenosili ją w duchu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, na kolejne wieki – powiedział Minister.

Niepodległa Polska to wynik codziennego trudu podejmowanego przez Polaków w kraju, jak i na emigracji. Wcześniejsze pokolenia wywalczyły dla nas wolność, ale my też mamy obowiązek względem przyszych pokoleń.

– Dbać o ten nasz dom, szanować naszą matkę – Ojczyznę oraz rozwijać naród i w ten sposób przekazywać pałeczkę niepodległości i suwerenności państwa polskiego na przyszłe pokolenia. Potrzeba nam więcej solidarności z przyszłymi pokoleniami – wskazał na nasz obowiązek Minister.

Minister Czarnek podziękował uczestnikom obchodów, wskazując że jest ono wyrazem podjęcia się tego obowiązku: – Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej. Życzę dobrego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Radości z faktu, że jesteśmy Polakami, dumy z tego, że jesteśmy Polakami.