Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego. Wyróżnienie jest przyznawane „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”. Tegorocznym laureatem nagrody został prof. dr hab. Ryszard Legutko.

– Na tej szczególnej uroczystości nie mogło mnie zabraknąć. Wręczamy nagrodę wybitnemu człowiekowi, który jest postawiony na bardzo trudnym froncie – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas wydarzenia.

Minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na rolę laureta w szerzeniu humanizmu chrześcijańskiego: – Humanizm chrześcijański to nie jest obecnie nurt faworyzowany w Unii Europejskiej. Profesor Legutko swoim doświadczeniem naukowym oraz swoimi wielkimi kompetencjami służy Polsce i Europie – dodał Minister Edukacji i Nauki.

Uroczystość wręczenia nagrody otworzył Prezes Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, zaś o osiągnięcia laureata mówił w specjalnej laudacji prof. dr hab. Krzysztof Narecki.

Sylwetka nagrodzonego
Prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko to wybitny polski filozof, tłumacz i komentator dzieł Platona. W pracy naukowej koncertuje się na filozofii starożytnej, historii filozofii oraz filozofii politycznej i społecznej. Jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych z Collegium Invisibile na czele.

Tłumaczył i komentował dialogi Platona: Fedon (wyd. 1995, 2018), Eutyfron (wyd. 1998), Obrona Sokratesa (wyd. 2003), Kriton (2017). Jest współzałożycielem Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego był prezesem do 2005 r.

Prof. dr hab. Ryszard Legutko jest także poliglotą, włada językami: greckim, łaciną, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim.

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego
Idea nagrody powstała w 1972 r. w związku z pięćdziesiątą rocznicą śmierci twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. Idziego Radziszewskiego. Oficjalnie wyróżnienie zostało ustanowione przez Towarzystwo Naukowe KUL w 1974 r. Pierwszym nagrodzonym był prof. Władysław Tatarkiewicz.

W kolejnych latach wśród nagrodzonych znaleźli się wybitni przedstawiciele nauki polskiej, m.in. prof. Konrad Górski, prof. Stefan Swieżawski, ks. prof. Józef Pastuszka, prof. Irena Sławińska, prof. Tymon Terlecki, prof. Krzysztof Skubiszewski, prof. Anna Świderkówna, prof. Lech Kalinowski, prof. Stefan Sawicki, ks. prof. Michał Heller, prof. Andrzej Półtawski, prof. Wojciech Roszkowski, o. prof. Mieczysław Krąpiec, ks. prof. Stanisław Wilk.