Ponad 64 mln zł rząd przeznaczy na budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. To największa tego rodzaju inwestycja edukacyjna w ostatnich latach. O wsparciu z budżetu państwa poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń.

Wsparcie szkolnictwa specjalnego
– Mamy 64 mln 57 tys. 600 zł środków rządowych na realizację tego niezwykle ważnego projektu dla dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego. Ponad 64 mln zł rządowych środków, które stanowią 80 proc. wartości inwestycji, a ponad 17 mln zł na ten cel wyłoży miasto Lublin – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie.

Szef resortu podkreślił, że jest to największa tego typu inwestycja oświatowa w ostatnich latach.

– Jest to największa inwestycja edukacyjna w ostatnich latach z pieniędzy rządowych w mieście Lublinie, ale również w całej Polsce i na pewno największa inwestycja edukacyjna, jeśli chodzi o szkolnictwo specjalistyczne, specjalne – podkreślił.

Minister Przemysław Czarnek zauważył, że w Lublinie ponad połowa dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkół specjalnych: – To świadczy, że jest bardzo duże zaufanie do nauczycieli w szkołach specjalnych. Oni rzeczywiście mają znakomitą wiedzę i przygotowanie do tego, by dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi się zajmować.

Szef resortu edukacji i nauki przypomniał, że jest to kolejna inwestycja rządowa w szkolnictwo specjalne. W tym roku do użytku oddano placówkę w Kozienicach, która uzyskała 20 mln zł dofinansowania z budżetu państwa.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie
Od wielu lat czyniono starania o poprawę bazy lokalowej, która będzie optymalnym wsparciem dla społeczności osób z niepełnosprawnościami. Dzięki budowie poprawią się warunki do realizacji zadań edukacyjnych. Nowoczesna baza rewalidacyjna pozwoli na wspomaganie rozwoju uczniów oraz niwelowanie ich deficytów.

Ze względu na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoła Podstawowa nr 26 realizuje swoje zadania w trzech lokalizacjach: główna siedziba – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 przy ul. Bronowickiej 21, od roku 2017 roku Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem, w tym Zespołem Aspergera przy ul. Kurantowej 5, a od roku 2020 – w dodatkowej lokalizacji w budynku przy ul. Krochmalnej 29.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie ma ponad 100-letnią tradycję. Powstała w roku 1921 i od początku swego istnienia była przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnościami. W roku szkolnym 2003/2004 w szkole powstała pierwsza na Lubelszczyźnie klasa dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.

W szkole uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. ze względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzm, w tym Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność sprzężoną.

Do placówki uczęszcza 319 uczniów, którzy uczą się w 72 oddziałach.