Minister Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystym wręczeniu promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z 6 powiatów.

20 Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu łęczyńskiego, łukowskiego, lubartowskiego, lubelskiego, ryckiego i świdnickiego otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na blisko 8 mln zł na zakup 12 średnich i 8 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Gratulacje!