Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie już mogą korzystać z nowoczesnej ekopracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). To miejsce, które pozwoli na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych, konkursów oraz lekcji pokazowych z zakresu ekologii. W otwarciu pracowni wziął udział Minister Przemysław Czarnek.

Nowoczesna ekopracownia – nauka przez doświadczanie
Nowa pracownia będzie sprzyjać rozwojowi młodych talentów oraz inspirować do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwiększy też świadomość ekologiczną najmłodszych i zachęci uczniów do rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Otwierając ekopracownię, Minister Przemysław Czarnek podkreślił, jak ważne jest kształtowanie postaw proekologicznych uczniów i popularyzowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. – Takie pracownie to szansa na pogłębienie wiedzy na tematy niezwykle ważne. Dzięki tego typu programom rządowym stosunkowo niewielkie szkoły nie ustępują szkołom w wielkich miastach.

Utworzenie nowoczesnej ekopracowni w miłocińskiej szkole możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Ekopracownia OZE w miłocińskiej szkole – rozwój infrastruktury edukacyjnej
Całkowity koszt inwestycji to prawie 83,5 tys. zł. Wysokość dofinansowania to 75 tys. zł, natomiast wkład własny to prawie 8,5 tys. zł.

Dzięki temu wsparciu specjalistyczna pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, laptop oraz duży monitor i nagłośnienie. Zakupiono również wiele modeli OZE, które zostaną wykorzystane w edukacji uczniów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na ścianach natomiast położona tapetę 3D przedstawiającą las.

Mamy nadzieję, że nowa ekopracownia będzie przyjaznym miejscem do nauki i przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów stanie się wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o naturalne środowisko.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
Szkoła w Miłocinie prowadzi działalność edukacyjną od blisko 55 lat. Obecnie uczy się w niej blisko 120 uczniów. Rozwój uczniów wspiera wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym specjaliści: pedagog specjalny, psycholog, terapeuta pedagogiczny i logopeda.

Szkoła korzysta z ministerialnych programów: „Laboratoria Przyszłości”, „Aktywna Tablica” oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.