W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Inwestycja otrzyma dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych w kwocie ponad 28 mln zł. Symboliczny czek na realizację inwestycji przekazali Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Prezes ABM Radosław Sierpiński.

Cyfryzacja pomoże w ochronie zdrowia
Ten ambitny projekt przyniesie zmiany w medycynie cyfrowej i opiece nad pacjentami, tworząc nowe modele diagnostyczne i terapeutyczne. – To jest cyfryzacja, która zmierza do tego, żeby diagnostyka była szybka i bardzo efektywna. A to jest z kolei warunek bardzo dobrej terapii dla naszych pacjentów – powiedział podczas spotkania Minister Przemysław Czarnek.

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej – przełom w opiece zdrowotnej i medycznych badaniach naukowych
Utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej to jedno z kluczowych przedsięwzięć w zakresie rozwoju badań naukowych i klinicznych. Pozwoli uczelni na dalszy dynamiczny rozwój w gronie elitarnych placówek medycznych.

Ośrodek przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. Przełoży się to na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej.

Utworzenie centrum będzie służyło analizie danych, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych oraz analizie retrospektywnej. W ramach jednostek powstanie zaplecze pozwalające na bezpośrednią analizę danych uzyskanych z próbek biologicznych pochodzących od uczestników badań klinicznych.

Dofinansowanie na utworzenie i rozwój RCMC
Lubelskie RCMC jest jednym z osiemnastu centrów w Polsce zrzeszonych w Sieć Centrów Medycyny Cyfrowej.

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2028 w partnerstwie z Politechniką Lubelską i Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 4 w Lublinie. Na jego realizację Agencja Badań Medycznych przekazała prawie 28,2 mln zł.